چکیده :این سر کـه نشان حق پرستی است/امروز رها ز هر چه هستی است/با دیده ی عبرتش ببینید/این عاقبت وطن پرستی...

کلمـه: بعد از گذشت هفت روز از شـهادت استاد فیزیک دانشگاه تهران عهایی توسط سایت آینده درباره حال و هوای این روزهای دانشکده منتشر شده است:

. فائز در سوگ پدر . فائز در سوگ پدر : فائز در سوگ پدر ، فائز در سوگ پدر
[تصاویر زیبا از «دانشكده فیزیك درون سوگ» « سایت خبری تحلیلی کلمـه فائز در سوگ پدر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 14:07:00 +0000